Llenguatge de Signes

Agraîments: César de Haro, Silvia Fernández Heredia i Carmen Fernández Heredia per explicar la nostra falleta.